Welkom

Wij krijgen vanuit ons werk in het basisonderwijs steeds meer signalen van kinderen en ouders over leer-en gedragsproblemen. Ouders willen het liefst dat hun kinderen gelukkig en succesvol zijn. Helaas lukt dat niet altijd en lopen ze tegen problemen aan. Wij bekijken samen met u en uw kind de hulpvraag en situatie. Bij ons kunt u kiezen voor een traditioneel of E-coaching traject. Een sociale vaardigheidstraining in groepsverband behoort ook tot de mogelijkheden.

Nicoline de Gier

tel: 06-2010 4026

Meer dan 35 jaar in het basis-en volwassenonderwijs als groepsleerkracht, intern begeleider en als adjunct- en waarnemend directeur. Is gecertificeerd kanjertrainer en heeft verschillende cursussen op sociaal emotioneel gebied gevolgd. O.a. gedragsproblemen, autisme in de klas, maar ook over hoogbegaafdheid, de slimme kleuter, dyslexie en taal ontwikkeling. Ze heeft 5 jaar orthopedagogiek gestudeerd en was ICO (Interne Coordinator Opleidingen).
Nicoline is gecertificeerd KinderCoach en licentiehouder van het Coachee-spel.