Onze werkwijze

Aanmelding

Een aanmelding kan telefonisch of via E-mail worden gedaan.

Intakegesprek

Dit gesprek voeren we bij voorkeur met de ouders (zonder het kind).

Coachingstraject

Dit is meestal een kortdurend traject 5 - 8 sessies (afhankelijk van het probleem).

Follow-up

Na een aantal weken is er telefonisch contact over hoe het gaat. Is er nog een vervolg nodig?

Maatwerk

Ieder kind is uniek en daarom verloopt ieder coachingstraject weer anders.